نوشته ها با برچسب : عکس فیشور سیلانت

0
فیشور سیلانت یا شیار پوشی دندان

فیشور سیلانت ماده ای است که شیارهای دندان ها را پوشش می دهد. با محافظت از شیارهای عمیق می توان احتمال پوسیدگی دندان از قسمت بالا را کاهش داد. این شیارها تحت عنوان “پیت” (فرو رفتگی) و “فیشور” (شکاف) شناخته می شوند.

ادامه مطلب