نوشته ها با برچسب : فرق پالپوتومی با پالپکتومی

0
تفاوت بین پالپوتومی و پالپکتومی

پالپوتومی و پالپکتومی، هر دو فرایندهایی هستند که با هدف تخلیه بافت عفونی یا ملتهب از داخل منطقه پالپ دندان انجام می شوند. مهم ترین تفاوتی که بین این دو روش درمان وجود دارد این است که…

ادامه مطلب