نوشته ها با برچسب : پولیپ دندان

0
پولیپ دندان

بیماری های پالپ به طور کلی به دو دسته پالپیت برگشت پذیر و برگشت ناپذیر تقسیم می شوند و این تقسیم بندی بر مبنای توانایی بازگشت پالپ ملتهب به وضعیت سلامت خود بعد از بین بردن عامل محرک مضر می باشد.

ادامه مطلب