نوشته های دسته بندی : مقالات پروتز دندانی

1
پروتزهای بر پایه ایمپلنت های دندانی

پروتز بر پایه ایمپلنت دندانی: پروتز متحرک بر پایه ایمپلنت دندانی (اوردنچر اسنپ-این)، پروتز ثابت بر پایه ایمپلنت دندانی (پروتز هیبرید دائمی اسکرو-این)

ادامه مطلب
1
انواع ایمپلنت های دندانی

ایمپلنت اندوستیل نوعی ایمپلنت است که به عنوان ریشه مصنوعی داخل استخوان فک قرار می گیرند تا قطعه مصنوعی که جایگزین تاج دندان می شوند را روی خود نگه دارند.

ادامه مطلب
1
ایمپلنت بهترین جایگزین برای دندان های از دست رفته

ایمپلنت دندانی جایگزینی فوق العاده برای دندانهای از دست رفته است که احتمال دوامش تا پایان عمر بسیار بالا است. ایمپلنت دندانی فاصله خالی دندانها را پر میکنند

ادامه مطلب
1
دندان مصنوعی و انواع آن

دنچر یا دندان مصنوعی داخل دهان قرار می گیرند تا به عنوان جایگزینی برای دندان های طبیعی عمل کنند. دندان مصنوعی اغلب از جنس آکریلیک، نایلون، یا فلز است.

ادامه مطلب