مراجعه و تماس با مطب دکتر بهناز قدسیان در تهران و قم

لطفا قبل از مراجعه حضوری، از طریق شماره های تماس ذکر شده در این صفحه، با واحد پذیرش هماهنگ نمایید.

از پذیرش مراجعین محترم بدون وقت قبلی معذوریم

اطلاعات تماس مطب قم

آدرس: قم ، صفاییه ، کوچه ۳۷ ، ساختمان پزشکان ثامن ، طبقه دوم

شاره تماس : ۰۲۵۳۷۸۴۷۸۲۱

ساعات و روز کاری مطب قم

یک شنبه   از ۴ عصر تا  ۹ شب
دو شنبه از ۹ صبح تا  ۱۲ ظهر
از ۴ عصر تا  ۹ شب
سه شنبه از ۹ صبح تا  ۱۲ ظهر
از ۴ عصر تا  ۹ شب